Laat het goud schitteren!

Gebruik alle talenten waarover je beschikt. Deel jouw pot goud met jouw collega’s!

Leestijd: 6 minuten

 

Hoe kijk jij naar Nederland de laatste weken?

We zijn allemaal in de ban van het Corona-virus en de maatregelen die ten gevolge hiervan over ons worden uitgeroepen. Tegelijkertijd is het lente geworden en laat de natuur zich van haar beste kant zien. Narcissen bloeien, de treurwilg begint een lichtgroene waas van ontluikend blad te laten zien en de bloesem van de perenboom barst bijna uit zijn voegen.

De natuur volgt onverstoorbaar zijn natuurlijke ritme terwijl wij mensen ons zo goed als het gaat proberen aan te passen. Er komt veel creativiteit los bij de ondernemers, het onderwijs, de media, de cultuursector en bij vele anderen. We werken massaal vanuit huis en gaan digitaal. Het Rotterdams Filharmonisch laat “Alle Menschen werden Brüder” via YouTube zien en horen, opgenomen door musici in thuisisolatie!

Kennelijk maakt deze nieuwe context de nodige creativiteit vrij. Onze fysieke ruimte wordt kleiner en toch groeit de creatieve ruimte. Er wordt meer gereflecteerd, gesproken over hoe we verder zullen gaan na de Corona crisis, en over welke lessen wij als maatschappij hieruit kunnen trekken.

Ontdekken we het verborgen goud?

Organisaties en teams vinden na verloop van tijd hun ‘modus operandi’: een manier van (samen-)werken die resultaat oplevert. De Corona-crisis vraagt van teams en organisaties dat ze uit hun comfort-zone stappen en zichzelf en hun manier van (samen-)werken opnieuw uitvinden. Ze vergroten hun creatieve ruimte om tot resultaten te komen. Wij hebben in de media diverse voorbeelden van deze ‘creativiteit’ kunnen zien. Denk bijvoorbeeld aan onze zorgmedewerkers die letterlijk zichzelf steeds moeten her-uitvinden.

Deze crisis maakt voor mij nog zichtbaarder dat wij ons niet realiseren welke veerkracht en potentieel wij als samenleving, organisaties en teams bezitten: onze pot met goud. De crisis heeft ons letterlijk en figuurlijk van de pot af laten stappen waardoor de schittering van het goud zichtbaar wordt!

Hoe gaan we verder na de crisis?

Onder de druk van de huidige crisis gebeuren er mooie dingen. Nieuwe werkwijzen en manieren van samenwerking worden noodgedwongen ingevoerd. De overheid kan versneld regelingen bedenken en uitvoeren. Nood breekt wet!

Hoe gaan we met elkaar lessen leren uit deze nieuwe situatie?

Het antwoord ligt volgens mij in het, met elkaar, vaststellen van de uitgangspunten die nodig zijn om ons gemeenschappelijk goud te laten schitteren.

Wat is er nodig om het goud te laten schitteren?

DaretoThriveDare-to-Thrive onderscheidt drie domeinen.

  • IK: het individu.
  • WIJ: het team/de groep waarin de IK(ken) samenwerken.
  • HET: het resultaat en de werkwijze waarmee het resultaat bereikt gaat worden.

Tussen de domeinen IK, WIJ en HET zien we de volgende relaties:

  • Betrokkenheid
  • Erbij horen
  • Overeenstemming

Binnen elk van deze domeinen, en voor de relaties ertussen zullen uitgangspunten vastgesteld moeten worden.

In het IK-domein is de mens als individu (zowel zakelijk als privé) het aandachtspunt. Mensen met hun passies, wensen, dromen, kwaliteiten en minder sterke punten. Belangrijke vragen in dit domein zijn: ben ik bereid om het beste van mijzelf in te brengen? Wat heb ik nodig van het team/de groep om dat te doen?

In het WIJ-Domein staat ‘samen’ centraal (samen-leving, organisatie, team of groep). (Hierna gebruik ik alleen het woord team).

Een team heeft zijn eigen cultuur, identiteit en intelligentie. Het team maakt letterlijk en figuurlijk ruimte voor haar leden. Ruimte die zowel emotioneel als rationeel is. Ruimte waarin iedere deelnemer het beste van zichzelf wil en kan laten zien. Als die ruimte goed wordt ingevuld kan het team schitteren en meer bereiken dan de som van de individuele deelnemers kunnen.

Mensen organiseren zich om ’samen’ iets voor elkaar te krijgen. Met elkaar zal invulling aan het “samen” gegeven worden.  Wie en hoe willen wij samen zijn? Hoe willen we met elkaar en onze omgeving om gaan? Te vaak worden deze onderwerpen als vanzelfsprekend gezien en pas aan de orde gesteld als er zich knelpunten en problemen voordoen. Soms is het te laat en kan de ontstane sfeer alleen door rigoureuze maatregelen verbeterd worden.

Een team vormt zich om een specifieke reden. Dit is het HET-domein. Het doel van ‘samen’ en de bijbehorende resultaten kunnen alleen door “Samen” bereikt worden.

Betrokkenheid: de mate van erkenning bepaalt sterk de betrokkenheid en inzet van de IK-en en de WIJ, en dus het resultaat!

Erbij horen: als mensen willen we graag het gevoel hebben ergens bij te horen. Ook het vinden van steun en (h)erkenning is belangrijk. Het is van belang dat ieder individu zich uitspreekt over de verwachtingen die hij/zij heeft ten aanzien van ‘samen’ en ‘samenwerken’.

Overeenstemming:  samenwerking heeft nodig dat er vragen omtrent het “Wat” en het “Hoe” worden beantwoord. En dat hierover overeenstemming wordt bereikt met alle deelnemers in het WIJ-domein. Deze overeenstemming is van belang voor de mate waarin de individuele leden (IK-en) en de WIJ zich erkend zullen voelen, erkend in de mate waarin ruimte geboden wordt aan het talent, de behoeften en de kwaliteiten van zowel individu als groep.

Hoe houden we de glans vast?

Voor mij staat vast dat glans en schittering alleen behouden kunnen blijven als we met elkaar ons goud blijven poetsen. Niet in één domein, maar holistisch over alle domeinen heen:

  • In het domein IK als individu door reflectie en het aangaan van een constructieve dialoog.
  • In het domein WIJ als team door elkaar te blijven bevragen over o.a. essentie en cultuur en door altijd kritisch te blijven op hoe je met elkaar tot resultaten komt.
  • Door in het domein van HET je af te vragen of bepaalde beperkingen of structuren nog nodig zijn. En ook in hoeverre we met elkaar kunnen omgaan als ‘volwassen’ en ‘redelijke’ mensen die het belang van ‘samen’ net zo zwaar, of wellicht zwaarder laten wegen dan het belang van IK.

Wat mij betreft is het een ‘schitterend’ resultaat als het gevolg van de Corona-crisis is dat deze continue reflectie en dialoog tot stand komt én standhoudt.

 

Over de auteur

Dirk Mulder: “Mijn uitdaging is het vinden en vergroten van de creatieve ruimte waarbinnen team, persoonlijke en organisatieontwikkeling plaats kan vinden!” In mijn werk staan ontwikkeling en groei centraal, zowel op het niveau van de individuele persoon als op het team- of organisatieniveau. Ontwikkeling kan plaatsvinden als je in staat bent om de creatieve ruimte te vinden en te benutten waarin deze ontwikkeling plaats kan en mag vinden. Ik ga met mijn cliënten op zoek naar deze creatieve ruimte. Samen met jou / jouw team ontwikkelen wij de voorwaarden om deze creatieve ruimte duurzaam te benutten voor de verdere ontwikkeling van jou en jouw organisatie

Wil je samen met Dirk en anderen de bovengenoemde vragen verkennen voor jouw team en op zoek gaan naar goud en schittering? Schrijf je dan in voor het webinar op 14 mei van 19:30 tot 20:30 via deze link

 

Geef een reactie