Optimaal vitaal

Bij het woord ‘vitaliteit’ denken de meeste mensen aan fysiek welzijn en beweging. De mentale kant blijft daarbij vaak onderbelicht. Vanuit onze expertise weten wij echter dat we een stap verder mogen en moeten gaan: bij vitaliteit gaat het namelijk juist om die balans tussen fysiek én mentaal welzijn. In dit webinar zullen we met name de mentale kant van welzijn en vitaliteit belichten.

Hoe zou het zijn als jij een helder zicht had op welke factoren een rol spelen bij jouw vitaliteit? Wat als jij de handvatten had om jouw eigen vitaliteit (nog meer) te vergroten? En wat als je van daaruit anders (lees: effectiever) met de veranderingen in jouw leven om zou kunnen gaan?

*** deze sessie is verlopen – nieuwe sessie in januari***

Optimaal vitaal bij verandering
Donderdag 27 oktober 2022 van 19 tot 20u (webinar)

Wat houdt deze groeisessie in?

In deze tweede van een reeks online groeisessies “Het geheim van Groei” leer jij op interactieve wijze hoe je vanuit vitaliteit effectief met verandering om kunt gaan. Je krijgt een duidelijk zicht op welke factoren daarbij van belang zijn en hoe je met name de mentale kant van jouw vitaliteit kunt vergroten.

Het webinar is heel interactief waarbij het vooral gaat om jou te laten ervaren en te laten reflecteren op jouw eigen gedrag.

Wat levert het je op?

Na het webinar heb je een eerste aanzet van een stappenplan waarmee je direct aan de slag kunt gaan om jouw eigen vitaliteit te vergroten. Denk je nu: dat lijkt me heerlijk, meld je dan vandaag nog aan!

Wie zijn jouw groeipartners op 27 oktober?

De groeisessie wordt begeleid door Karin Bosman en Annemarie Balk. Zij hebben als experten hun sporen ruimschoots verdiend op het gebied van vitaliteit, zowel individueel als in groepsverband. In het kader van onze missie “groei beschikbaar maken voor iedereen” is jouw deelname aan deze sessie helemaal gratis!

#thehouseofgrowth #vitaliteit #verandering #groeisessies #hetgeheimvangroei