Samen werken aan groei

Je kent het wel. Als coach werk je dag in dag uit met mensen. Je draagt rechtstreeks en onrechtstreeks bij aan hun succes en ziet ze groeien vanop de eerste rij. Toch schiet het zelf werken met een coach er vaak bij in. Voor de ene omdat er geen tijd is. Een ander wil het heel graag maar beschikt niet altijd over de nodige budgetten. Deze peer coaching is dan ook bedoeld om met mekaar, in een vertrouwelijke en veilige context, die versnelling te maken op zowel persoonlijk als zakelijk vlak.

Wat verstaan we onder peer coaching? Peer coaching is een confidentieel proces waarbij collega’s samenwerken om (Robbins, 1991):

  • in overleg te reflecteren op hun huidige manier van werken,
  • bestaande skills uit te breiden en te verfijnen,
  • nieuwe vaardigheden aan te leren,
  • ideeën uit te wisselen,
  • van elkaar te leren,
  • samen onderzoek te doen,
  • oplossingen te vinden voor bestaande problemen

Ben jij aangesloten als groeipartner bij the House of Growth en wil jij dit zelf ook ervaren? Meld je dan nu alvast aan voor één of meerdere data. Ben jij nog niet aangesloten maar lijkt dit je wel wat? Neem dan eerst hier een kijkje.

Concreet
Tijdens een online Zoom meeting word je op random wijze één op één samen gezet in een break-out room met één van je collega groeipartners. Gedurende 1,5 uur hebben jullie de mogelijkheid om ongestoord met elkaar te werken. Voor wie dat wil is er na deze 1,5 uur een collectieve terugkoppeling waarin de door jezelf opgedane inzichten gedeeld kunnen worden. Deze collectieve terugkoppeling duurt maximaal 30 minuten en is vrijblijvend en vertrouwelijk.

Wat levert het je op?
Na de peer coaching sessie vertrek je met nieuwe inzichten, nieuwe skills, vaardigheden of ideeën. Misschien wel een doorbraak bij een situatie waarin je in je eentje vastgelopen was. Doordat je random gekoppeld wordt aan een van de andere groeipartners, krijg je meteen ook even een heel ander perspectief. We laten het toeval graag zijn werk doen. Last but not least, je leert leuke mensen kennen die net als jij de visie van the House of Growth onderschrijven (overvloed overvloed!). Redenen genoeg om het een keertje uit te proberen toch?

Dinsdag 19/9 van 15 tot 17u

Donderdag 19/10 van 10u30 tot 12u30

Maandag 20/11 van 13 tot 15u

Vrijdag 8/12 van 9 tot 11u

#thehouseofgrowth #peercoaching #winwin #verbindenzonderbinden #groeipartner